Info algemeen

Op deze pagina’s kan je allerlei info vinden over multicultureel zijn en LHBTIAQ+. (Wat???! nou, dat dus… lees verder bij ‘gender en geaardheid‘ en je snapt wat hier staat).