Malik Azmani

azmani

Wie is Malik Azmani?

Malik Azmani is tweede kamerlid, Fries, Marokaans en supporter.


Geloven mag je geloven, maar vrijheid om te zijn wie je bent gaat daar boven.

Malik Azmani

Kunt u kort iets vertellen over uw eigen culturele achtergrond?

Ik ben opgegroeid in Heerenveen met normen en waarden uit twee culturen. Ik heb een Nederlandse (Fries) en Marokkaanse achtergrond. Friezen zijn meer behouden en introvert. Marokkanen zijn meer expressief en laten zich ook leiden door gevoel en emotie. Ik houd echter niet van generaliseren dus plak niet graag labels op mensen en culturen.

Vrijheden kunnen soms botsen en daarin mogen zijn wie je bent. Het kan lastig en pijnlijk zijn. Geloven mag je geloven, maar vrijheid om te zijn wie je bent gaat daar boven.

Welk idee heeft u van thuis meegekregen over LHBT zijn?

Sociale druk kan lastig zijn. Verwachtingspatronen worden snel geuit: opleiding, beroep, gezin en kinderen. In de Marokkaanse cultuur staat de sterke, mannelijke leider centraal. LHBT past daar niet in het verwachtingspatroon. Een dubbelleven is daarbij geen uitkomst. LHBT zijn is geen keuze die je maakt. Ik vindt jezelf en anderen accepteren daarom belangrijk.

Werd er op de middelbare school tussen u en klasgenoten gesproken over LHBT zijn?

In de jaren 80/90 kwam je niet uit voor je seksuele geaardheid. Niemand was openlijk uit de kast en daardoor was er ook geen discussie over. Misschien was het ook gewoon niet zo’n issue.
Vrienden van kennissen waren een homostel, maar er werd niet over gesproken.

Tijdens mijn studie werkte ik samen met mannen die homoseksueel waren. Later kreeg ik ook homoseksuele vrienden. Ik merkte dat ik erg ruimdenkend ben. Ik beoordeelde mensen niet op basis van hokjes. Ik spreek liever over personen dan over hokjes. Het goede doen ten opzichte van anderen en naastenliefde is belangrijker.

Hoe denkt u zelf over de acceptatie van LHBT’s?

Ik vindt het een vanzelfsprekendheid dat LHBTers er zijn. In een vrij land leven betekent ook dat je anders denkenden moet kunnen accepteren.

Uit een SCP rapport uit 2012 bleek dat 80% van HBO en WO gestudeerden met een Marokkaanse achtergrond het niet zou accepteren als hun kind homo zou zijn. Ik vond dat schokkend en kon het niet begrijpen. Ook in Christelijke gezinnen zie ik deze problematiek.

Wat weet u over de uitdagingen en problemen waar bi-culturele LHBT’s tegenaan lopen?

Ik ben zelf geen LHBTer, maar ik heb wel empathie en sympathie. Zelf ben ik als Friese Marokkaan nu ook niet echt de norm. Je krijgt allemaal een stempel. Mijn vader was gastarbeider en mijn moeder is lager opgeleid. Ook ik was makkelijk te stempelen.

Als kind had ik een taalachterstand. Je wilt beoordeeld worden op wie je bent en wat je doet. Soms moet je een stapje harder lopen. Harder lopen brengt je meer dan dat je stil blijft staan. Allen moeten we de uitdaging juist aan gaan. Mensen zijn vaak onzeker over wat ze kunnen en wie ze zijn. Leg de lat hoger en je eigenwaarde neemt toe.

Welk advies zou u geven aan familieleden en vrienden die LHBT’s moeilijk kunnen accepteren?

In eerste instantie kan het moeilijk zijn, maar je eigen kind is zoiets moois. Met de tijd zouden ouders het moeten kunnen accepteren. Een kind kan pas het goede doen vanuit naastenliefde als het zichzelf kan accepteren zoals het is. Daar heeft een kind acceptatie, steun en liefde van ouders voor nodig.

Besef dat het is geen keuze is. Kinderen worden zo geboren. Kinderen worden zo geschapen. Het geluk van het kind staat voorop en ga als het nodig is vooral de dialoog aan.

Wat zou u willen zeggen tegen LHBT’s om hen een hart onder de riem te steken?

Ik heb ja gezegd tegen dit interview, omdat rolmodellen de acceptatie bevorderen.

Ik ben trots op mensen die het lef hebben binnen een omgeving waarin seksuele diversiteit moeilijk ligt, toch uit de kast te komen. Een dubbelleven is naar mijn mening geen uitkomst noch toekomst. Houd vooral van jezelf. Daarna kun je pas van een ander houden.

Besef je dat je er niet alleen voor staat. Ondersteuning voor de stap die je zelf moet nemen is altijd om je heen aanwezig. Het leven is te kostbaar om met spijt terug te blikken.

Gerelateerde artikelen

Plaats jouw reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met een *